STEL SKY MIG 553S

Snažni MIG/MAG aparat sa synergic kontrolom i odvojenim dodavačem (50-500A)

Aparat sa trafo izvorom struje, sa synergic podešavanjem (50-500A)

Aparat STELSKY MIG 553S“ (50-500A) je profesionalni aparat, sa decenijama provereno pouzdanim trafo izvorom struje, sa elektronskom kontrolom dodavanja žice (amperaže), sa synergic kontrolom parametara zavarivanja…

Mnogi koji se bave zavarivanjem znaju da i dan danas postoje MIG/MAG aparati za zavarivanje, stari i po 30-40-tak godina i koji i danas rade.

Prosto, niko ne može da ospori pouzdanost ovakvih trafo aparata, jer je vreme od 40-50 godina pokazalo koliko su izdržljivi i pouzdani i koliko je jeftina i laka popravka.

Mane koje su postojale kod starih modela sa trafo izvorom struje su bile:

– Vukli su mnogo struje (amperaže) iz mreže i zahtevali su jake strujne instalacije.

– Elektromagnetno zračenje je bilo veliko.

– U određenim opsezima zavarivanja nisu imali najstabilniji luk, prosto bili su optimizovani za dobro zavarivanje u jednom opsegu, i za zavarivanje osrednjeg kvaliteta van tog opsega.

Pojavom invertorskih izvora struje, koji su bili lakši, imali optimalno podešavanje parametara luka u širem opsegu, sa boljom energetskom efikasnošću, sa synergic podešavanjima i uz jak marketing, aparati sa trafo izvorom struje su zauzeli manji tržišni prostor, a ono dobro što je postojalo je bilo „skriveno“ jer ih marketinški niko nije „gurao“.

Međutim, posle 20-tak godina, može se napraviti zaključak o vrednosti invertora:

– U odnosu na stare trafo aparate su manje pouzdani, a poneki od njih i baš mnogo manje…

– Kvarovi se teže popravljaju i skuplji su,

– Osetljivi su na zamor elektronike tokom vremena, na prašinu…

– Osetljivi su na loše rukovanje od strane zavarivača…

Postoji dosta procena o pouzdanosti invertorskih MIG/MAG aparata u odnosu na one sa trafo izvorom struje, a jedna od čestih je: „…Za slične uslove rada, trafo aparat će 10 godina trajati duže od invertorskog…“.

Aparat sa trafo izvorom struje mnogo bolje podnosi loše postupanje od strane zavarivača naročito u sredinama sa prašinom, kondenzacijom, vlagom…

Težina trafo aparata od 150-200 kg i nije problem za prenošenje po radionici u odnosu na 80-100-tak kg težak invertorski aparat, jer se oba lako guraju na kolicima sa točkovima.

Treba pomenuti da je osim jakog marketinga u korist invertorskih MIG/MAG aparata, postojao je i jako negativan marketing aparata sa trafo izvorima struje. Naime, pozivajući se na dokazanu pouzdanosti starih aparata sa velikim bakarnim transformatorima, na tržištu su se pojavili izuzetno loši aparati sa trafo izvorom struje, sa pod-dimenzionisanim trafoima i to najčešće od aluminijuma, sa lošim hlađenjem unutrašnjosti, sa jako lošom regulacijom parametara zavarivanja – pa je luk bio očajan… I pouzdanost ovakvih aparata je bila očajna. Često se moglo čitati na forumima, „da takve aparate treba pojačavati, ugradnjom jačih dioda, jačih motora za dodavanje žice…“. Oni što su ih pravili, imali su na umu samo navlačenje kupaca na nisku cenu. I zbog toga su ovakvi očajni nazovi trafo aparati malo bacili senku na istinsku neprikosnovenu pouzdanost starih trafo aparata.

Ovaj aparat STELSKY MIG 553S“ je napravljen u kombinaciji „pravog starog pouzdanog trafo izvora struje“ sa pravilno dimenzionisanim velikim transformatorom od bakra, lakiranim po propisu da dugotrajno izdrži velike temperature što garantuje onu pomenutu decenijsku pouzdanost.

A parametri luka su regulisani elektronski, tako da u režimima zavarivanja crnog čelika u kratkom spoju i spreju, ne postoji nikakva prednost invertorskog aparata. Postoji 30 podešavanja napona (16.5V-39V), pri čemu su razmaci napona gušći u opsegu kratkog spoja, što garantuje da se može „naći“ optimalna dužina luka za svaku žicu (materijal, prečnik, gas…).

A podešavanje brzine žice (i amperaže), paljenja luka i ostalog je regulisano najmodernijom brzom elektronikom, tako da se za svako zavarivanje mogu naći najbolji parametri luka, jednako kao kod invertorskog aparata.

Pri tome postoji i režim synergic kontrole, koji na sebe preuzima kontrolu parametara luka, pre svega korisno za režim kratkog spoja gde postoji prirodna sklonost ka prštanju tokom zavarivanja.

Aparat je sa vodenim hlađenjem težak oko 200kg, ali je lako prenosiv po radioci jer je na točkovima.

Ovaj aparat svojom konstrukcijom garantuje pouzdanost pri radu na velikim amperažama zavarivanja crnog čelika, recimo zavarivanju žicom 1.2 mm na 350A, ili forsiranim radom punjenom žicom na 300A, ili radom samozaštitnom žicom za navarivanje na 400A…

To je i osnovna ciljna grupa korisnika / kupaca ovog aparata, korisnici koji zavaruju čelik na visokim amperažama u režimu spreja običnim žicama ili rade sa punjenim žicama na velikim amperažama, a zahtevaju pouzdanost aparata na tim velikim parametrima i uz veliku otpornost na loše uslove rada.

Obzirom da „energetski deo“ aparata nije elektronika već veliki bakarni trafo, osetljivost na prašinu i vlagu je daleko manja.

Takođe, loše postupanje sa aparatom od strane zavarivača ili ne može da izazove nikakvu štetu ili može ali daleko manju nego kod invertorskih.

Faktor snage je 0.95 što ga čini jednakim, a i boljim u odnosu na invertorske aparate. Ne vuče mnogo struje iz mreže kao starije generacije već je po energetskoj efikasnosti jednak najboljim invertorskim aparatima, a takođe i po elektromagnetnom zračenju na okolinu.

Moguć je rad:

– Zavarivanje crnog čelika manuelnim podešavanjem u režimu kratkog spoja,

– Zavarivanje crnog čelika synergic podešavanjem u režimu kratkog spoja,

– Zavarivanje crnog čelika manuelnim podešavanjem u režimu spreja,

– Zavarivanje crnog čelika synergic podešavanjem u režimu spreja,

– Zavarivanje prohroma manuelnim podešavanjem u režimu kratkog spoja,

– Zavarivanje prohroma synergic podešavanjem u režimu kratkog spoja,

– Zavarivanje prohroma manuelnim podešavanjem u režimu spreja,

– Zavarivanje prohroma synergic podešavanjem u režimu spreja,

– Zavarivanje aluminijuma manuelnim podešavanjem u režimu spreja,

– Zavarivanje crnog čelika punjenim žicama u zaštiti gasa manualnim podešavanjem,

– Navarivanje čelika punjenim samozaštitnim žicama manualnim podešavanjem…

Opis – konstrukcija aparata:

Izvor struje je veliki bakarni trafo, dimenzionisan za rad na velikim amperažama, lakovan da izdrži jako dugo vremena izložen velikim temperaturama (klasa zaštite namotaja je H-recimo da se pretpostavlja da bi trebalo da izdrže 20.000 sati rada na 180C, pri čemu je u realnosti temperatura niža od 70C).

U dodavač je ugrađen pogon za guranje žice švajcarskog proizvođača, koji se smatra jednim od najboljih na svetu danas.

Pogon ima 4 točkića, snaga motora je 100W i motor ima izvrsnu malu inerciju – brzo startuje, brzo zaustavlja.

Maksimalna brzina žice je 24 m/min.

Točkići su čelični, extra kaljeni, za dug rad bez habanja.

Ukupna energetska efikasnost je u klasi najboljih invertorskih aparata.

Faktor snage je 0.95, dobrota je 0.91, a kada radi na svih 500A aparat vuče po fazi maximalno 34A, što će reći da na amperažama od 200-400A vuče samo oko 8-25A po fazi, što je izvanredan rezultat, za radionice sa ograničenom raspoloživom električnom snagom i osiguračima.

Aparat dolazi sa kolicima sa točkovima, na kojima je smešteno i „vertikalno vodeno hlađenje“, pored mesta za bocu sa gasom. Lako ga je gurati po radionici.

Rad na velikim amperažama je moguć samo ako je pištolj vodeno hlađen, zato je preporuka kupiti aparat u paketu sa vodenim hlađenjem.

Dodavač se može odvojiti od izvora struje, i može se prineti mestu zavarivanja koje je udaljeno od izvora struje, ili je na visini.

Opis – performanse aparata

Komandna tabla aparata sa funkcijama koje se podešavaju:

Aparat poseduje odlične performanse luka i u režimima manjih amperaža (režim kratkog spoja) i režimu spreja sa običnim žicama i u režimu kvazi-spreja sa punjenim žicama kao i režimu krupnokapljičastog transfera punjenim samozaštitnim žicama za tvrdo navarivanje. Amperaža i dinamika luka je kontrolisana brzom elektronikom i softverom.

Podeoci napona su gusti (30 položaja) a elektronika sa softverom dodatno pojačava i optimizuje parametara luka. Ovde ne postoji ona mana starih trafo uređaja:

– „zamislite da automobil može da vozi samo 10 km/h, 40 km/h, 70 km/h… pa vi birajte prema uslovima saobraćaja… veoma je teško naći „pravu brzinu“, ako je najbolja brzina 30 km/h, jer se mora voziti ili 10 km/h što je presporo ili 40 km/h što je prebrzo…  E tako je i sa starim trafo aparatima, za određenu debljinu materijala, za određeni prečnih žice, za konkretan gas… ne može da se nađe „najslađa tačka“ tj najbolji parametri zavarivanja…“.

Ovde tog problema nema, prosto komandna elektronika i softver uvek omogućavaju najbolje parametre luka, bilo pri manualnom bilo pri synergic režimu.

Synergic režim postoji za crne čelike i prohrom, za žice 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, i za gasove Ar+18%CO2 za crni čelik i Ar+2.5%CO2 za nerđajući čelik.

Pri manuelnom izboru parametara zavarivanja, zavarivač sam bira „sebi najpogodniju“ brzinu žice i napon zavarivanja. Manje iskusni zavarivači nisu sigurni u ovakav „lični“ izbor parametara.

U synergic režimu, aparat tj elektronika i softver biraju najbolje parametre za određenu debljinu materijala i tip spoja. Cilj je dobiti što bolje zavarivanje, bez prštanja, sa najvećom energijom luka i penetracijom u materijal. Ovo je u praksi najbitnije kod zavarivanja tanjih materijala u režimu kratkog spoja.

Synergic režim mnogo pomaže neiskusnim zavarivačima, jer umesto samostalnog „štelovanja“ posebno brzine žice i posebno napona zavarivanja, ovde to „aparat“ sam podešava.

Paljenje luka je od bitnog značaja, jer ako se luk ne upali odmah i glatko, bez prštanja, u taj „početak“ zavarivanja se stvara poroznost i nalepljivanje umesto uvarivanja.

Iako mnogi proizvođači ne vode mnogo računa o paljenju luka, STEL je poznat po tome da njegovi MIG/MAG aparati imaju odlično, glatko paljenje, bez prštanja, a sa uvarivanjem.

Kod ovog aparata postoje 3 „oštrine/mekoće“ paljenje luka, pa je korisniku ostavljeno još i mogućnost da sam dodatno podesi mekše paljenje ili oštrije paljenje luka u odnosu na „srednje“.

Ovo je izuzetno dobra funkcija, za one koji rade sa kratkim varovima na tankim limovima, ili koji na debljim limovima pri većim parametrima zavarivanja imaju grešku poroznosti ili nalepljivanja.

Burn-back funkcija omogućava da se podesi da vrh žice, da po prestanku zavarivanja nema onu kuglicu, već da na kraju zavarivanja bude „isečen“ jednim kratkim impulsom napona, tako da ne mora da se žica secka kleštima-sečicama pre narednog zavarivanja.

Samo zavarivači znaju koliko je iritatno i mučno, kada se traži norma ili brzina rada, svako malo zastajati, vaditi klješta iz džepa rukom u debeloj rukavici ili skinuti rukavicu pa golom rukom naći klešta u džepu, seći žicu, pritisnuti prekidač pištolja da žica još malo izađe za dobar prepust tokom zavarivanja, pa vratiti klješta u džep, pa navući rukavicu, pa nastaviti zavarivanje…

Ako ostane kuglica na vrhu žice, pri paljenju luka se unosi poroznost, luk je nestabilan pa se pali par sekundi ili se ne upali uopšte, napljuckava var na početku – em nalepljeno em ružno, cvika žicu, ponekad zalepi žicu za diznu (a onda se mora odvrnuti dizna…), stvoreni raspršene kapljice tečnog metala se gomilaju u šobi i začepljuju protok gasa, prave poroznost …

Pravilnim podešavanjem ove funkcije, žica je automatski kao isečena sečicama i može se odmah paliti luk, čime se izbegava nervoza zavarivača, postiže se veća produktivnost, manje se brusi, manje grešaka nalepljivanja i manje poroznosti na mestu starta.

Dve indukcije – aparat poseduje dve indukcije, za zavarivanje bez prštanja na tanjim materijalima ili u CO2 gasu ili pri radu sa žicama koje daju viskozan tečni metal…

 

Ostale funkcije:

2T/4T – zavarivanje u 2 takta ili 4 takta,

Isticanje gasa – provera protoka gasa pre zavarivanja,

Izbacivanje žice kroz pištolj – pri stavljanju novog kotura, pogon žice kroz polikabl pištolja se aktivira ili ovim dugmetom sa komandne table ili prekidačem pištolja.

Obuka za rad.

Uz isporuku aparata, osim upoznavanja sa komandama, moguće je kratka obuka koja obuhvata i „potez ruke“ tj pravilno vođenje pištolja i usklađivanje sa podešavanjima aparata.

I početnici mogu odmah da shvate podešavanja, a uz nešto samostalne vežbe, za nekoliko dana mogu da počnu da prave prvoklasne varove.

Tehnička specifikacija.

Garancija.

Garancija je 2 godine za aparat.

Zemlja porekla.

Italija.

STEL je čuveni proizvođač iz Italije, koji uglavnom pravi OEM aparate, tj on razvija, proizvodi, a prodaju „vrhunski top“ brendovi pod svojim imenom.

STEL je čuven po tome što svoje aparate pravi po principu „over-engineering-a“ (predimenzionisano),  tj po principu da nema kompromisa kada je pouzdanost u pitanju, uvek je bolje ako je više robusno i jako.

Cena.

Cena zavisi:

– od broja komada (moguć popust za veći broj komada),

– od eventualnih popusta proizvođača (koje prenosimo kupcu),

– opsega kupovine (… sa ili bez pištolja, …  sa dužim ili kraćim poveznim paketom između aparata i dodavača, …  … sa vodenim hlađenjem ili bez…, sa isporukom kod Vas ili preuzimanjem kod nas… sa ili bez garancije…).

Tek po usaglašavanju broja komada, tačne konfiguracije i pariteta isporuke možemo dati tačnu cenu.

Za vašu prvu orijentaciju, cena aparata „STEL SKY MIG 553S“, u konfiguraciji (… sa hladnjakom, sa vodeno hlađenim pištoljem i polikablom od 4 m, sa kablom od 70mm2 dužine 3 m i klještima za masu, sa crevom za gas od aparata do reducir ventila, sa poveznim paketom od 5m, kolicima sa točkovima, točkićima 1.0/1.2 mm za čelik i 1.2/1.6 mm za punjenu žicu, preuzimanjem kod nas u Zemunu, garancijom od 2 godine, bez trofaznog utikača…), bi bila:

– oko 4470 EUR + PDV.

U cenu je uračunato puštanje u rad i kratko podučavanje u našoj radionici u Zemunu, na vašem materijalu čistom i obrušenom do metalnog sjaja, uz obavezu da kupac donese svoju zaštitnu odeću i opremu i žicu za zavarivanje. Mi imamo gas.

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja (064/828-0-883).