MEGAVAR d.o.o. je firma osnovana početkom 2016-te godine, prvo pod imenom Sealtek Var, da bi krajem 2017-te, iz marketinških razloga, promenili naziv. Svi ostali podaci, sedište, PIB, žiro račun su ostali isti.

Iako je firma nova, čine je ljudi koji su dugo u poslu reparacije i sanacije mašinskih delova koji su se polomili, pohabali ili prsli. Drugi deo firme se bavi trgovinom materijalima koji se koriste u pomenutim reparaturnim radovima ili proizvodnji.

Delatnosti naše firme, pored ostalih, su:

Usluge reparacija i sanacija mašinskih delova i opreme:

– Zavarivanje i navarivanje uz termičku obradu po našim ili vašim kvalifikovanim tehnologijama zavarivanja uz
ispitivanje zavarenih spojeva,
– Mašinska obrada i izrada novih rezervnih delova prema defektaži ili crtežu, sa naglaskom na vratila, osovine,
valjke, reduktore, zupčanike i slično,
– Obrada i razbušivanje otvora mobilnom mašinom na licu mesta,
– Metalizacija i tvrdo hromiranje,
– Sanacija delova od sivog liva METAL/LOCK postupkom (“šivenje”, na hladno bez zavarivanja).

– …

Prodaja dodatnog materijala za zavarivanje i aparata za zavarivanje:

– Elektrode i žice najpoznatijih svetskih brendova (Boehler, UTP, Oerlikon, Jesenice, Corodur, Metalweld…),
– Aparati za zavarivanje (STEL, Sincosald,…).

Prodaja materijala za zaptivanje, pre svega proizvođača Sealtek:

– Pletenice,
– Klingeriti,
– Mehanički zaptivači,
– Tehnička guma, plastika itd.

Svetislav Jević, dipl. ing. maš.

– Usluge reparacije i izrada novih delova
064/828-0-884 / svetislav.jevic@gmail.com

Zoran Stojanović, dipl.ing.maš.

–Zavarivanje, usluge zavarivanja i prodaja elektroda i žica za zavarivanje i aparata za zavarivanje
064/828-0-883 / z.stojanovic@var.rs

Svetozar Jević

– Zaptivanje
064/828-0-882 / sealtek.var@gmail.com