„STEL MAX 403“ (trofazni) / „STEL MAX 403S“ (monofazni i trofazni)

Multifunkcionalni REL aparat robusne konstrukcije za ekstremne uslove rada (4-400A)

Snažan REL aparat za zavarivanje svim tipovima elektroda, za ekstremne uslove rada
(4-400A, trofazni) – jedan od najboljih u svojoj klasi

Aparati STELMAX 403“ i „MAX 403S“ (oba 4-400A) su profesionalni aparati, namenjeni pre svega za ekstremno loše uslove rada pri zavarivanju celuloznom i bazičnom elektrodom. Loši uslovi rada se odnose na dugotrajan rad na velikim amperažama, na nestabilnom naponu, u sredinama sa prašinom, vlagom, sa radnicima koji baš ne paze na opremu…

Mogu se iskoristiti i kao izvor struje za žljebljenje i kao izvor struje za MIG/MAG zavarivanje uključujući i REL i MIG/MAG pulsno zavarivanje.

Aparat se već dugo godina proizvodi kao OEM za jedan slavan brend, za njegovu sada već slavnu tzv „extreme“ liniju aparata i kao takav se već godinama pokazao kao aparat vrhunske pouzdanosti, a sa izuzetnom dinamikom luka pri zavarivanju celuloznim i bazičnim elektrodama i varovima najvišeg ukupnog kvaliteta.

Namenjen je za rad sa velikim prečnicima elektrode, na gradilištima ili radionicama gde se bukvalno radi non stop danima pa čak i mesecima.

Jako je popularan i u školama zavarivanja, jer je pouzdan, a može raditi sa svim tipovima elektrode uključujući celuloznu, sa perfektnim performansama luka, a takođe i izdržljiv i dugotrajan a takođe ga je moguće iskoristiti kao izvor struje za MIG/AMG zavarivanje.

Na primer u Srbiji je ovaj aparat kupila jedna firma za navarivanje debelo-obloženim elektrodama fi 5.0 x 450 mm, amperažama oko 250-280A, pri čemu su zavarivači radili na normu, a to je što brže završiti posao tj sa minimum pauzama. Pri tome je rađeno nešto preko mesec dana, baš bukvalno 24 sata neprekidno, i potrošeno je preko tone elektroda bez gašenja aparata.

Aparat poseduje jedinstveni softver za kontrolu dinamike luka pre svega kod zavarivanja celuloznom i bazičnom elektrodom. Poseduje i ono što u USA zovu „soft battering“ (meko razlivanje – kao mazanje putera) ali i „digging arc“ (kopajući luk – za zavarivače koji pri zavarivanju, pre svega celuloznom elektrodom nabijaju elektrodu u metal i bukvalno ga buše pa salivaju var).

Osim izuzetnih performansi zavarivačkog luka i konstrukcija aparata je takva da se može reći da ne postoji aparat takve konstrukcije, sa takvom otpornošću na toplotu, na prašinu i koji garantuje i trajnost i izdržljivost i pouzdanost.

A verzija MAX 403S ima ugrađen “Multivoltage” modul, što konkretno znači da može raditi na monofaznom naponu od 230V, ali i svim trofaznim naponima koji se mogu sresti na gradilištima širom sveta (230V… – 380V… – 400V… – 500V… – 575V)

Opis – konstrukcija aparata:

Aparati STEL MAX 403 i MAX 403S su napravljeni sa jednom jedinom idejom: napraviti aparat da bude što pouzdaniji i dugotrajniji i izdržljiviji i to bez ikakvih kompromisa sa cenom, lepotom spolja, dizajnom, težinom i slično.

Kažu da je jedan tehnički genije u svoje doba rekao „…lepo je ono što je funkcionalno, a ne ono što je lepo na oko…“. U tom smislu, ovaj aparat nije „lep na dizajn“, nije „mali“, nije „kompaktan“, nije lako „prenosiv“…, lepota ovog aparata je u konstrukciji koja mu omogućava vrhunsku pouzdanost, dugotrajnost i izdržljivost u radu, kao i softver koji uz brzu i jaku elektronika u delićima sekunde daje najbolju moguću dinamiku električnog luka tj perfektno salivanje varova.

Aparat je izrađen principom „over-engineeringa“ tj principom „više je bolje“, ugradnjom ogromnog hladnjaka, ugradnjom 4 ventilatora visokog učinka, razmakom vrelih tačaka, optimizovanjem faktora snage…

Malo objašnjenje:

– kada bilo koji REL aparat radi na 400A, on u stvari tada radi i na oko 36V, tj snaga luka je čak ogromnih 14.4 kW. Pored te snage, postoji i preko toga i snaga ventilatora, procesora, gubitaka, reaktivne snage… Znači potrebno je oko 16-20-tak kVA za napajanje takvog aparata (kada radi na 400A u REL režimu tj za 14.4 kW).

16-20-tak kVA, to je recimo 8-10 bojlera od 80 l sa grejačima od 2 kVA… Sve se to može spakovati u „malu-lepu-kompaktnu-prenosivu“ kutiju, ili učiniti sve, ali sve da se aparat zaštiti od ogromne toplote ali ne voditi previše računa o „malom lepom prenosivom“ aparatu.

Od tolike toplote se treba braniti, tj napraviti aparat koji će aktivno i pasivno moći da izdrži tu toplotu i trenutno, ali i tokom dužeg vremena-godinama da izdrži bez kvarova te termo-šokove i termo-zamor…

Takođe, osim toplote koja brzo ili sporije termičkim zamorom uništava tj kvari elektroniku, – prašina, kondenzacija, metalni opiljci od brušenja, koji bivaju uvučeni ventilatorima u aparat takođe dovode do kvarova, bilo usled kratkih spojeva, bilo usled korozije elekronike…

U nastavku, kratak opis konstrukcije aparata STEL MAX 403 i MAX 403S kojom se maksimalno postiže pouzdanost, izdržljivost i dugotrajnost aparata.

I sve u svemu, niko neće zažaliti zbog toga što MAX 403 ima 32 kg a MAX 403S ima 40 kg a što jeste mnogo veće od 20-tak kilograma koliko su pojedini konkurentski lepi-lako prenosivi… Nisu unutra nikakvi nepotrebni balasti, već je konstrukcija takva da je sigurno bolje da unutra „ima više nečega korisnog“ u borbi protiv toplote, prašine, nestabilnog napona…, nego manje.

Aparati poseduju relativno visoke faktore snage

Faktor snage aparata MAX 403 je 0.85 a faktor snage aparata MAX 403S je 0.98 uz veliki aktivni PFC što je izuzetno za ovu klasu aparata.

Ili konkretno, maximalna ulazna amperaža po fazi, pri naponu 400V je 29.5A za MAX 403, i samo 23.7A za MAX 403S (što je fantastičnih samo 16.4 kVA ulazne snage za ovaj model, za izlaz od 14.4 kW) što omogućava zavarivanje i na 16A osiguračima tj na mestima gde je „slaba instalacija“ ili na jako dugim produžnim kablovima.

Ovako mala ulazna amperaža, postignuta odličnim elektronsko-električnim rešenjima garantuje da će se aparat manje grejati u radu, a ako se manje greje, biće izdržljiviji i dugotrajniji zbog manjeg termo-zamora.

Takođe treba pomenuti i uštedu struje sa aparatom MAX 403S koja nije zanemarljiva na period od nekoliko godina.

Aparat MAX 403S poseduje „pravi PFC modul“.

U aparat MAX 403S je ugrađen „pravi aktivni PFC modul (true PFC)“.

PFC znači „Power Factor Correction“ tj na srpskom „Korekcija Faktora Snage“. (ko se razume u elektrotehniku, zna da kod ovakvih tipova elektronskih uređaja osim korisne-aktivne snage, postoji još „Cos fi“ (tj reaktivna snaga) i „Cos teta“ (tj snaga harmonika)).

Reaktivna snaga i snaga harmonika su nepoželjne, prave gubitke, plaćaju se a ne koriste se, zagrevaju aparat bespotrebno, izobličavaju struju u mreži, kvare druge uređaje čak i komšijama, obaraju osigurače…).

Ovim PFC-om se te jalove snage i snage harmonika poništavaju.

Aparat MAX 403S poseduje „Multivoltage modul“.

Aparat MAX 403S, zahvaljujući ugrađenom “Multivoltage” modulu može raditi na bilo kom trofaznom naponu (u opsegu 230V – 575V), ali i na monofaznom naponu od 230V.

Kada radi na monofaznom naponu, maksimalna amperaža je 300A.

Ovaj “Multivoltage” modul čini ovaj aparat pogodnim za rad bilo gde u svetu, na bilo kom izvoru napajanja trofaznog napona, a takođe može raditi i tamo gde postoji samo monofazni 230V napon.

Ovim je upotrebna vrednost aparata podignuta na najveći mogući nivo.

Aparati poseduji ogromne hladnjake od aluminijuma (verovatno najveći u svojoj klasi).

Prolazak svake „struje“ kroz provodnike i komponente izaziva stvaranje toplote, to je opšte poznato iz osnovne škole (Omov zakon i Džulov zakon)… A toplota vrlo negativno utiče na elektroniku tj ako se elektronika izloži dejstvu toplote, lako ili brzo strada ili malo sporije, ali ipak strada usled „termičkog zamora“. Zato je od izuzetne važnosti hladiti unutrašnjost.

Za hlađenje od velike toplote, koja se sigurno razvija kada aparat duže radi na velikim amperažama i pri spoljnoj velikoj temperaturi, u ove aparate je ugrađen baš ogroman hladnjak od aluminijuma koji na sebe preuzima (odvodi) toplotu od strujnih kola i vrelih tačaka elektronike.

Hladnjak je izuzetno velik i po visini i po dužini, možda najveći od svih aparata u svojoj klasi, i izuzetno skupe izrade.

Ovakav hladnjak, tj ovakav način borbe protiv toplote koja ubija elektroniku jeste jedna od specijalnosti firme STEL tj filozofija izrade svih aparata, a to je napraviti što je moguće bolje odvođenje toplote.

Sa slike i skice se vidi:

– koliko je ogroman, verovatno niko u klasi nema tako velik hladnjak i po visini i po dužini.

– poprečna rebra su gusta i u obliku tunela/cigle za što veću dodirnu površinu radi prevođenja toplote na vazduh,

– poprečna rebra su nareckana, tj nisu glatka, već imaju žljebove po sebi, da bi dodirna površina sa vazduhom bila što veća a samim time i odvođenje toplote što veće i efikasnije.

Imati ovako velik i ovako izveden hladnjak u aparatu korisniku uliva poverenje u dugotrajnost, pouzdanost i izdržljivost ovog aparata.

Takođe, uobičajeno je da se „aluminijumski hladnjaci“, kače na vrela mesta na elektronskim karticama. Ovde je primenjen sasvim drugi pristup. Ogromni hladnjak je spojen na dno kućišta, a onda su na njega nakačene kartice.

Vrlo dobar primer robusne izrade aparata.

Aparat poseduje čak 4 visoko-učinska ventilatora (2 napred, 2 pozadi).

Ne samo da aparat ima ogroman aluminijumski hladnjak, već poseduje čak 4 velika visokoučinska ventilatora za što bolje odvođenje toplote tj preuzimanje toplote sa aluminijumskog hladnjaka na vazduh koji duva.

Već je rečeno da aparat ima visok hladnjak. Zato ga sa zadnje strane efikasno i jednoliko hlade dva ventilatora, postavljeni jedan iznad drugog. Ovi ventilatori duvaju vazduh otpozadi kroz tunel/hladnjak ka napred, a visokoučinski ventilatori sa prednje strane ne dozvoljavaju zadržavanje vrelog vazduha u prednjem delu aparata već ga isisavaju napred.

Ovakvo impresivno rešenje, sa ogromnim hladnjakom i sa 2 ventilatora napred i 2 nazad garantuje i izdržljivost u radu, i dugotrajnost u smislu otpornosti na termički zamor na duže vreme.

Veliko kućište.

 

Aparat STEL DP TIG 221 HPA AC/DC ima dimenzije 600 x 250 x 460 mm. Dovoljno da ne bude pre-budžast ali i takođe nije „mali“ i zbijen.

Poznato je da je veću prostoriju teže zagrejati nego malu. Po tom principu i svojom većom prostranošću ovaj aparat se takođe bori protiv toplote.

Na taj način, takođe, „vrele tačke“ su razmaknutije i manje zagrevaju elektronske komponente nego da su bliže jedna drugoj.

Strujanje vazduha za hlađenje je kroz tunel, tj vazduh sa prašinom ne opstrujava elektroniku.

Još jednom ista slika, konstrukcija aparata u smislu toka vazduha za hlađenje:

Dva ventilatora otpozadi usisavaju vazduh i guraju ga samo kroz aluminijumski hladnjak, koji je u obliku tunela, tj cigle, sa rebrima tj prorezima, a nema opstrujavanja vazduha po elektronici.

Vidi se da osim hladnjaka koji istovremeno čini i „tunelsku ventilaciju“, postoje i dodatno limovi – „blindaže“ za dodatnu blokadu, da ne bi vazduh opstrujavao elektroniku postavljenu sa spoljnih strana aluminijumskog tunela.

Ventilatori iz radionice tj spoljne sredine uzimaju vazduh, koji je često pun raznih metalnih i nemetalnih čestica. Kada metalne čestice dođu u kontakt sa elektronikom, često izazivaju kratke spojeve i kvarove.

Nemetalne čestice kada se natalože, izazivaju koroziju električnih komponenti.

Iz tog razloga se ovakav način zaštite od vazduha koji nosi metalne i nemetalne čestice, gde nema kontakta vazduha za hlađenje sa elektronikom, smatra najboljim mogućim.

Nije isto ako je aparat ovako napravljen ili ako je napravljen tako da vazduh za hlađenje sa metalnom i nemetalnom prašinom duva preko elektronike.

Ventilatori se vrte po potrebi.

Brzina okretanja ventilatora je regulisana procesorom i termo-senzorima. Kada aparat nije zagrejan, ventilatori se vrte malom brzinom.

Tada i štede struju i ubacuju manje onih štetnih malih metalnih i nemetalnih čestica u aparat.

Kada se aparat zagreje, onda se vrte velikom brzinom, sa velikim učinkom hlađenja. Kada se aparat ohladi, onda opet brzina okretanja pada na malu.

Ventilatori su prvoklasni i visokoučinski i efikasno hlade unutrašnjost.

Elektronske kartice su postavljene vertikalno.

Bez obzira što je „duvanje“ vazduha za hlađenje kroz tunel, a ne preko elektronike, čak i one pojedinačne čestice prašine, kao i kondenzovana voda, kada padnu na elektroniku, ne zadržavaju se na njoj kao na tepsiji, nego padaju na dno aparata usled gravitacije. Veoma logičan i elegantan način montaže kartica.

U nekim sredinama je veoma čest slučaj kvarova aparata zbog ovoga. Zamislite da su kartice horizontalne i da se vremenom na njima, kao na tepsiji, taloži prašina, i metalna i nemetalna. I zamislite, da se posle nekog vremena nataložilo par milimetara prašine.

I zamislite, ujutru se, normalno, stvori neka kondenzacija, tj rosa tj voda se stvori na tim mestima.

I onda se aparat uključi. I dođe do kuvanja one mešavine kondenzovane vode i metalne prašine i nemetalne prašine na kartici kao na tepsiji. I posle nekog vremena, dolazi do pregorevanja usled korozije ili kratkih spojeva.

Zato je ovaj način postavljanja glavnih elektronskih kartica vertikalno veoma „pametan“ način zaštite od kvara elektronike.

Kartice su lakirane dow corning lakom.

Dow Corning lak je namenjen lakiranju tj zaštiti elektronskih kartica u kosmičkoj industriji, vojsci, medicini… i najootporniji je lak na temperaturu, širenje usled toplote, habanje, koroziju…

Veoma je skupo rešenje, ali je danas najefikasnije moguće.

Bez obzira što je strujanje vazduha sa metalnom i nemetalnom prašinom kroz tunel, i što samo pojedine trunčice prašine padaju na elektronske kartice, koje su opet vertikalno postavljene da bi padale na dno aparata usled gravitacije, nego su i same kartice lakirane najootpornijim lakom na svetu.

Ne postoji ovakvo rešenje u borbi protiv prašine kod drugih aparata, jer osim vrhunski izvedenog hlađenja, takođe je i otpornost na štetno dejstvo prašine dovedeno na najviši mogući nivo.

Rad  na produžnim kablovima.

Aparat STEL MAX 403 može raditi na kablovima dužim od 100 m, na  naponu od 400V…

Aparat STEL MAX 403S  može raditi na kablovima preseka 4mm2 dužim od 1 km, na  naponu od 400V…

„Multivoltage“ – STEL MAX 403S može raditi na bilo kom trofaznom naponu od 190V do 575 V ali i na monofaznom naponu od 230V.

Aparat STEL MAX 403S može raditi na bilo kom trofaznom naponu od 190V-575V… kao i na monofaznom naponu od 230V.

IP 23 / H klasa namotaja.

Ovaj aparat ima zaštitu od prodora stranih tela (kiša i čvrsta tela do 12 mm prečnika)  IP 23.

A klasa namotaja je H, tj garantovano je da mogu izdržati par desetina hiljada sati rada pri 180C. Ako uzmemo da je hlađenje kod ovog aparata fantastično dobro i da temperatura u unutrašnjosti teško može preći ikada 65C, a da je recimo prosečno oko 40-50-tak stepeni, može se smatrati da će namotaji trafoa i PFC-a trajati večno.

Unutrašnja izrada i ugrađena elektronika je vrhunska.

Ovaj aparat poseduje najmoderniju najpouzdaniju moguću jaku i brzu elektroniku, kao i prefinjen softver koji kontrolišu dinamičke procese luka.

Pored ostalog, invertor „Double Full Bridge“ radi na preko 130 kHz. U aparat je ugrađen „Fly-back“ modul to jest najnapredniji elektronski sistem za ulazni napon koji kontroliše ulazni napon automatski u delićima sekunde. Za maksimalne performanse električnog luka je iskorišćen napredni softver i procesor digitalnih signala (DSP)…

Prodaje se pod imenom drugog brenda.

Aparat se pod imenom drugog jako slavnog brenda u njegovoj „extreme“ seriji skoro deceniju koristi za rad u najtežim mogućim uslovima u smislu temperature, vlažnosti vazduha, korišćenja od strane bahatih radnika, na dugim produžnim kablovima na nestabilnoj struji i korisnici su više nego zadovoljni performansama pouzdanosti i dugotrajnosti.

VRD.

Kod ovih aparata se po želji može aktivirati ugrađeni VRD.

VRD = „Voltage Reduction Device“ i radi se o sledećem:

U normalnim okolnostima, vazduh je izolator. Aparat je uključen, ali se ne vari. Jedino kada se kresne elektroda, dolazi do paljenja luka. Međutim ako je vazduh pun mineralnih čestica, i/ili slan i/ili postoji velika vlažnost… tada vazduh postaje elektroprovodan…

I onda ako se deo tela nađe između klješta elektrode i mase, može napon praznog hoda da „udari“ čoveka tj da dođe do električnog pražnjenja kroz vazduh u telo zavarivača.

Napon praznog hoda jednosmerne struje aparata za zavarivanje je ograničen tako da ne ubije čoveka… Ali taj udar struje u čoveka izaziva grčenje mišića, pa i srca, paralisanje mišića, gubitak ravnoteže, gubitak svesti… I dešava se da čovek padne sa visine, ili padne u neku rupu na neki oštar predmet ili padne tamo gde nema svežeg vazduha i desi se smrtni slučaj. Zato je recimo u Australiji zakonska obaveza da aparati samo rade pod VRD-om.

VRD modul smanjuje napon praznog hoda na ispod 20V i takav napon praznog hoda ne može izazvati ove gore pobrojane posledice. Paljenje elektrode je tada malo specifičnije ali niko od majstora u Srbiji koji su radili sa ovim aparatom pri uključenom VRD nije imao ama baš nikakvih problema sa paljenjem elektrode ni bazične ni celulozne.

Uprkos pogrešnom uverenju, taj VRD tj napon praznog hoda od 15-20V ne blokira rad sa celuloznom elektrodom. U Srbiji ljudi pogrešno misle da je za rad sa celuloznom elektrodom potreban jako visok napon praznog hoda, pominju se cifre, 80-85-90V minimalno, ali to nije tačno. Za rad sa celuloznom elektrodom je potrebno nešto drugo, sa celuloznom elektrodom, ako aparat ima to „nešto drugo“, može se raditi i sa 15-20V napona praznog hoda.

A bezbednost zavarivača, naročito ako rade u nekim rezervoarima, ili utrobi broda ili neke druge konstrukcije, u slanoj, vlažnoj sredini ili sredini pune svakojake prašine ovaj VRD daje sigurnost i bezbednost na radu.

Displej i daljinska komanda.

 

Aparat poseduje displej za precizno podešavanje amperaže ili napona i praćenje tokom zavarivanja.

Moguće je, a u stvari i preporučljivo je uzeti i daljinsku komandu, za precizno podešavanje kada je zavarivač daleko od aparata.

REL – TIG – MIG/MAG zavarivanje

Aparati MAX 403 i MAX 403S su u stvari multifunkcionalni aparati. Mogu se koristiti za:

– Zavarivanje bazičnom i rutilnom elektrodom uz podešavanje „salivanja“ i hot-starta,

– Zavarivanje celuloznom elektrodom uz podešavanje „salivanja“ i hot-starta,

– Žljebljenje grafitnim i obloženim elektrodama,

– Pulsno zavarivanje obloženim elektrodama svih tipova,

– TIG zavarivanje (paljenje dodirom),

– MIG/MAG zavarivanje – manualno podešavanje u režimima kratkog spoja i spreja,

– MIG/MAG zavarivanje – pulsno i synergic podešavanje u režimima kratkog spoja i spreja.

Opis – performanse aparata pri REL zavarivanju obloženim elektrodama:

 

Aparat poseduje najbolje dinamičke karakteristike luka pri REL zavarivanju svim tipovima elektrode, uključujući i celuloznu.

 

Hot-start komanda.

Aparat ima mogućnost podešavanja hot-starta za paljenje i najteže paljivih elektroda.

Arc-force komanda – za meko razlivanje ili za „kopanje“.

Aparat poseduje mogućnost podešavanja „ARC-Force“ za najbolju dinamiku luka za zavarivanje elektrodama svih tipova.

Moguće je izabrati meko (soft) razlivanje, gde se tečni metal razliva u širinu, recimo za navarivanje ili pri popuni žljebova…

Međutim moguće je pojačati „pritisak luka“, da više kopa u dubinu (dig) a manje da se razliva u širinu što je izuzetno zgodno pri zavarivanju provara ili pri radu u vertikali ili nadglavno…

Rad sa celuloznom elektrodom.

Jedna od osnovih funkcija ovog aparata jeste i perfektno zavarivanje celuloznom elektrodom. Već deceniju se ovaj aparat koristi za ovu svrhu u najekstremnijim uslovima rada.

Pulsno zavarivanje obloženim elektrodama.

Aparat poseduje i jedinstvenu funkciju zavarivanja u pulsu elektrodom, što je izuzetno zgodna funkcija pri zavarivanju u nezgodnim položajima, ili pri zavarivanju ivica i sečiva ili pri zavarivanju gusa ili čelika osetljivih na unos toplote…

Pulsnim zavarivanjem elektrodom:

– Dobija se bolja stabilnost luka, naročito na malim amperažama.

– Moguće je koristiti deblju elektrodu na tanjem metalu.

– Moguće je zavarivati tanke limove bez progorevanja.

– Laka kontrola rastopljenog metala.

– Dobija se izgled kao kod TIG zavarivanja.

– Lakše zavarivanje preko većih zazora.

– Lako se radi provar.

– Zgodno za rad vertikalno nadole…

Žljebljenje grafitnim i obloženim elektrodama.

 

Aparat je izuzetno izdržljiv i moguće je sa njime „fugovati“, tj žljebiti grafitnim ili obloženim elektrodama.

 

Opis – performanse aparata pri TIG DC zavarivanju:

Aparat ima savršenu vertikalnu statičku krivu u TIG režimu što omogućava perfektno TIG zavarivanje čelika i prohroma.

Paljenje luka je dodirom (lift start).

Moguće je podešavanje pada završne struje i pulsnih TIG parametara.

Opis – performanse aparata pri MIG/MAG zavarivanju:

Aparati MAX 403 i MAX 403S imaju mogućnost rada u CV režimu tj mogu biti izvori struje za MIG/MAG zavarivanje.

Aparat je moguće upariti sa:

– dodavačem koji ima manuelno podešavanje brzine žice, napona i indukcije,

– dodavačem koji ima pulsno i synergic podešavanje.

– dadavačem tipa „kofer“, koji je mali i lagan a otporan na padove i udare, za brodogradilišta i razne konstrukcije gde se dodavač nosa i prinosi mestu zavarivanja a trpi udare, gaženja, padove, sedenje na njemu…

Po želji aparat se može isporučiti na kolicima, sa ili bez vodenog hlađenja.

Obuka za rad.

Uz isporuku aparata, osim upoznavanja sa komandama, moguće je kratka obuka koja obuhvata i „potez ruke“ i usklađivanje sa podešavanjima aparata.

Tehnička specifikacija.

 

Iako je aparat STEL MAX 403 dovoljan po izdržljivosti za većinu zahteva, aparat MAX 403S je napravljen po principu „da ne može bolje“.

STEL MAX 403S je sigurno danas najbolji ili jedan od najboljih aparata na svetu u klasi REL aparata za zavarivanje u ekstremnim uslovima rada, svim tipovima elektrode, sa perfektnim performansama zavarivanja, i sa najboljom električno-elektronskom konstrukcijom koja je danas moguća.

Garancija.

Garancija je 2 godine za aparat.

Zemlja porekla.

Italija.

STEL je čuveni proizvođač iz Italije, koji uglavno pravi OEM aparate, tj on razvija, proizvodi, a prodaju „vrhunski top“ brendovi pod svojim imenom.

STEL je čuven po tome što svoje aparate pravi po principu „over-engineering-a“ (predimenzionisano),  tj po principu da nema kompromisa kada je pouzdanost u pitanju, uvek je bolje ako je više robusno i jako.

I ovaj aparat se u USA prodaje pod imenom drugog brenda već puno godina, sa izuzetnim i uspehom i sa povratnom informacijom o izuzetnoj pouzdanosti.

Cena.

Cena zavisi:

– od broja komada (moguć popust za veći broj komada),

– od eventualnih popusta proizvođača (koje prenosimo kupcu),

– opsega kupovine (… sa kablovima za klješta za elektrodu i masu ove ili one dužine, ovog ili onog poprečnog preseka ili bez…, sa daljinskom komandom 5 m ili 10 m ili bez…, bez trofaznog utikača ili utikačem prema vašoj utičnici (šporetska, četvoropolna ili petopolna…) sa isporukom kod Vas ili preuzimanjem kod nas… sa ili bez garancije…).

Tek po usaglašavanju broja komada, tačne konfiguracije i pariteta isporuke možemo dati tačnu cenu.

Za vašu prvu orijentaciju, cena aparata „STEL MAX 403“, u konfiguraciji (… „go REL aparat“, bez trofaznog utikača, preuzimanjem kod nas u Zemunu, garancijom od 2 godine,…), bi bila:

– oko 2350 EUR + PDV.

U cenu je uračunato puštanje u rad i kratko objašnjenje funkcija aparata u našoj radionici, na vašem materijalu čistom i obrušenom do metalnog sjaja, uz obavezu da kupac ponese svoju zaštitnu odeću i opremu.

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja (064/828-0-883).