15.02.2017.

Plate zavarivača u USA

sa sajta:

http://www.payscale.com

Na ovom sajtu se pretragama mogu naći podaci o opsezima i prosečnim platama zavarivača u USA. Dobijeni su anketama, ali se prilično dobro slažu sa izjavama zavarivača na raznim forumima.

MIG/MAG zavarivači:

Pogledajte ovaj link: http://www.payscale.com/research/US/Job=Mig_Welder/Hourly_Rate

Vidi se da MIG/MAG zavarivači zarađuju od 11-20 $/h, tj prosečno oko 15 $/h.

Kako se može pročitati, zanimljivo je da MIG/MAG zavarivači tamo ne zarađuju na “iskustvu”, i manje iskusni i iskusni imaju prilično slične plate. Osrednje su zadovoljni svojim poslom.

TIG zavarivači:

Pogledajte ovaj link: http://www.payscale.com/research/US/Job=Tig_Welder/Hourly_Rate

Vidi se da TIG zavarivači zarađuju od 13-26 $/h, tj prosečno oko 17,91 $/h.

Iskustvo je vrlo cenjeno i plaćeno.

Zavarivači celuloznom elektrodom na cevovodima:

Pogledajte ovaj link: http://www.payscale.com/research/US/Job=Pipe_Welder/Hourly_Rate

Vidi se da ovi zavarivači zarađuju od 16-38 $/h, tj prosečno oko 22,89 $/h.

Iskustvo je cenjeno i plaćeno.

Zavarivači koji znaju nekoliko postupaka (univerzalci, kombinatorci…):

Pogledajte ovaj link: http://www.payscale.com/research/US/Job=Combo_Welder/Hourly_Rate

Vidi se da ovi zavarivači zarađuju od 14-34 $/h, tj prosečno oko 19,87 $/h.

Iskustvo je cenjeno i plaćeno.

Satnice u Srbiji

Obzirom da i mi zapošljavamo (po poslu-projektu) zavarivače, raspitivanjem kod samih zavarivača, direktora i poslovođa drugih firmi, saznao sam da su trenutno u Srbiji aktuelne sledeće satnice:

– REL = 1,3-3,0 EUR/h.

– MIG/MAG = 1,3-3,5 EUR/h.

– TIG = 3,0-7,0 EUR/h.

– Celulozna elektroda = 4,0-6,5 EUR/h.

(Ovo su podaci koje sam ja dobijao u 2016-toj, možda neki pojedinci zarađuju više).