INE INETUB BA71T11

CENA: 6.345 din za kotur od 4,5 kg (1.175 din/kg + PDV) – cena je podložna promeni bez prethodne najave

Spoljni prečnik kotura je 200mm (D200 kotur).

INE INETUB BA71T11 fi 0,8 mm je NO-GAS žica za zavarivanje, tipa T11.

Najkraće, najčešće NO-GAS žice na tržištu su sa oznakama . . . -GS i . . . -T11.

Žice tipa – GS (General purpose / Single pass) mogu biti svakojake, a zajedničko im je to što su namenjene samo za 1 sloj/prolaz tj za tanke limove i nisu namenjene za zavarene spojeve gde postoje zahtevi za jačinom spoja, nivoom kvaliteta itd.

Za razliku od njih, žice tipa -T11 sa jedne strane imaju garantovanu čvrstoću metala vara, a namenjene su za zavarivanje do 3 prolaza što je nekih 10mm, uz izuzetno lako zavarivanje sa njima.
Kao što joj ime kaže, ova INETUB BA71T11 pripada ovoj grupi . . . -T11 žica.

INETUB BA71T11 se karakteriše:

PREDNOSTI:
– Žica sa kojom je najlakše raditi u odnosu na bilo koju klasičnu žicu koja radi u zaštiti gasa i pogotovo lakše nego raditi sa bilo kojom elektrodom.
– Može raditi bukvalno bilo ko, nikakva obuka nije potrebna, toliko je lako.
– Luk je sitan, kao da se olovkom crta, stabilan, nema nekontrolisanog razlivanja tečnog metala vara.
– Žica je “spora”, može lagano da se radi, nema nikakve potrebe da se i juri i plus dodatno manipuliše lukom.
– Ne mora da se vodi računa o primicanju ili odmicanju kao kod elektrode, jer ovde dužinu luka automatski održava aparat, prema podešenim parametrima.
– Šljaka ne podliva pod luk kao kod rutilnih elektroda, naprotiv beži od luka.
– Postoji dobra penetracija u zidove žljeba i čvrstoća spoja, ovo je -T11 žica nije -GS.
– Namenjena za aparate male snage, opseg radne amperaže 30-200A, znači može raditi i tanke limove i debele pločevine, na primer to je ekvivalent elektrodama od fi 1,6mm do 4,0mm.
– Podrazumeva se da nema peripetija sa bocama za gas, sa nabavkom, sa punjenjem, sa tegljenjem.
– Može se raditi napolju, kao sa elektrodama.
– Može se raditi u svim prostornim položajima, uključujući vertikalno nadole.
– Može raditi bolje nego elektrode ili klasične CO2 žice preko loše pripremljenih spojeva, preko farbe, preko korozije, preko pocinkovanih površina.
– Može se bez problema sa čvrstoćom naneti u debljini vara od 10mm.

MANE:
– Isparenja barijuma koje razvija ova žica u dimovima jeste otrovniji nego isparenja kod klasičnih CO2 žica ili elektroda, zato se preporučuje snažan uređaj za odsisavanje gasova ako se radi u prostoriji ili da se radi napolju, a svejedno da zavarivač ima neku zaštitu preko usta i nosa.
– Žica je skupa, evo ova košta skoro 12 EUR/kg.
– Nekome neće odgovarati veće prštanje nego kod rada sa klasičnim CO2 žicama pre svega kada se radi u mešavini. Međutim količina prštanja se može uporediti sa onom kod elektroda.

DODATNE NAPOMENE:
– Žica radi na – (minus) polu aparata, obratite pažnju dosta aparata starije generacije nema mogućnost promene polariteta, a na + polu već postoji dosta problema, amperaža je manja pa i penetracija u materijal pa time i čvrstoća spoja.
– Prštanje na + polu je već nekontrolisano, ali možda nekima ipak prihvatljivo.
– Luk je nestabilan, skreće kada se radi na + polu.
– Radni napon počinje od 12V za tanke limove, a mnogi MIG/MAG aparati starijih generacija imaju radni napon od 15V pa naviše, pa takvim aparatima ne mogu da se rade tanki limovi, jer će ih progorevati.
– Šljaka je tanka, skida se uglavnom kao fina prašina, eventualno u ljuspicama.
– Nije potrebna šoba, može se raditi tako da je skinete.
– Poželjan je nazubljeni točkić za guranje žice, ali bez problema na našem aparatu radi sa točkićem za običnu žicu fi 0,8 mm.
– Poželjan je kraći pištolj, do 3metra dužine polikabla, ali mi smo bez problema radili sa pištoljem od 4metra.

YOUTUBE video sa ovom NO-GAS žicom