DIZNE KOJE VIRE IZ ŠOBE – ZA ZAVARIVANJA U KRATKOM SPOJU

CO2 zavarivanje je svoj procvat doživelo kada je prihvaćeno od strane sam-svoj-majstora, bravara, limara, auto-limara… koji ga koriste na malim strujnim parametrima, na tankim limovima i profilima…

Lako se nauči uz pravilnu obuku i dobar aparat, unos toplote je mali, pa su male deformacije limova u odnosu na druge postupke, brz je i produktivan.

Međutim, za perfektno zavarivanje, bez prštanja, je potrebno pre svega pravilno podešavanje parametara kao i vođenje pištolja tako da prepust žice bude pravilan i konstantan.

Režim koji se koristi za zavarivanje tankih materijala je tzv “transfer kratkim spojem”. Zavarivanje u kratkom spoju se može apsolutno uspešno koristiti do 4 mm debljina metala, i obično se izvodi žicama prečnika 0.8 mm i 1.0 mm.

Više o tome – OVDE!

Ako se ne podese dobro parametri zavarivanja i ne usklade jedni sa drugima, zavarivanje će biti nestabilno – sa prštanjem…

Pored podešavanja brzine žice i napona, potrebno je držati tokom zavarivanja u ovom “transferu kratkim spojem” i preporučeni prepust žice i to od 7-10 mm…

Ali tu nastaje muka, kod gotovo svih današnjih pištolja, dizna je “uvučena” u šobu oko 5 mm, pa to znači da je praktično nemoguće zavarivati sa optimalnim prepustom, već sa mnogo većim.

Jer ako je dizna uvučena 5 mm u šobu, onda znači da van šobe treba da bude svega 2-5mm. A tada zavarivač ne može da vidi mesto zavarivanja. A ako ne vidi, ni ne može dobro da radi…

Ako zavarivač tokom zavarivanja ne održava konstantan i pravilan prepust žice od 7-10 mm, već je duži i plus varira, i verovatno usput menja ugao pištolja kao i brzinu pištolja, on dramatično menja strujne parametre luka, pre svega amperažu i time izaziva manju ili veću toplotu luka, koja opet izaziva neregularno topljenje žice i metala i lošu penetraciju, izaziva explozije kapljica žice bilo pri kratkom spoju, tj kontaktu sa rastopljenim metalom, bilo dok gori luk…

Rezultat je prštanje, progorevanje metala, neuvarivanje-nalepljivanje, nejednaka i nepravilna geometrija šava i sve ostale greške koje se mogu desiti.

U svetu se već decenijama, kako u manuelnom, tako i automatskom i robotskom CO2 zavarivanju koristi banalno rešenje za ovaj problem pri zavarivanju u režimu kratkog spoja:

DIZNA VIRI IZ ŠOBE 2-3 mm!!!

Sada, kada dizna viri iz šobe par milimetara i plus prepust žice oko 7-10 mm… zavarivač tokom zavarivanja može da vidi ceo ili skoro ceo prepust žice, lako je održavati prepust od 7-10 mm, kao i sam ugao vođenja pištolja, prosto jer ne mora da nakreće pištolj, niti da previše krivi svoj vrat i glavu da bi video mesto luka.

Možemo ponuditi “dizne koje vire iz šobe”:

– M6 x Ø 0,8 mm,

– M6 x Ø 1,0 mm,

– M8 x Ø 0,8 mm,

– M8 x Ø 1,0 mm.

Pozovite za cenu:

064/828-0-883