ESAB PSE-5 = Tobolac za čuvanje osušenih bazičnih elektroda.

Cena 200 EUR/kom + PDV = 240 EUR/kom (po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

Tobolci ne služe za sušenje bazičnih elektroda! Za to postoje namenske peći!

Bazične elektrode se suše u namenskim pećima za sušenje elektroda, u skladu sa preporukama proizvođača.
Na primer,   proizvođač elektroda “JESENICE” za svoju, u Srbiji, popularnu bazičnu elektrodu “EVB 50” preporučuje sušenje na 400C u trajanju od 1 sata.

Pomenute peći su većeg kapaciteta, na primer u njima se mogu sušiti 20kg, ili 50kg ili 100kg, i stacionarne su, smeštene na nekom mestu.

Odatle se te elektrode posle sušenja, dok su tople, odnose na mesto zavarivanja i stavljaju se u tobolce, koji su lagani i prenosivi. . .

I zavarivač, ili više njih, uzimaju elektrode iz tobolaca i koriste ih.
Tobolci su uključeni u struju, razvijaju 130C (konkretno ovi što ih mi nudimo), i ne dozvoljavaju elektrodama da im temperatura padne i da upiju vlagu i time unesu poroznost u var, tj unesu vodonik koji izaziva hladne prsline.

Znači, bazične elektrode se suše u pećima na 350-400C u skladu sa preporukama proizvođača, a tako tople se čuvaju u tobolcima na 130C da ne bi upile vlagu i koriste se odmah po vađenju iz tobolaca.

U Srbiji se slabo posvećivala pažnja ovoj proceduri (- sušenje u pećima na 400C – čuvanje u tobolcima na 130C – zavarivanje. . . ), u smislu “. . . kakvo sušenje, vidiš da je dobro, ja ti kažem. Nikada nismo sušili i nikad nije bilo problema. . . ” ali sa dolaskom stranih firmi, i rada po strogim procedurama i strogim ispitivanjima zavarenih spojeva (pre svega mislim na radove na “turskom toku”, radovima u “Rafineriji Pančevo” i slično), u zadnjih par godina postoji velika potražnja za pećima i tobolcima. . .

Nudimo vam profesionalni prvoklasni tobolac ESAB PSE-5.

– U njega može stati 5kg elektroda bilo kog prečnika.
– Spoljne dimenzije su fi 140 x 540 mm, a težina praznog je 5kg.
– Unutrašnje dimenzije za čuvanje elektroda su fi 80 x 500 mm.
– Temperatura unutrašnjosti = 130C konstantno.
– Radi na 230V naponu, vuče do 1A iz mreže, snaga 200W (0,2 kW).