STEL pulsni i synergic MIG/MAG – REL aparat„ IRON MIG 221P MULTI (15200A)

iron-mig221multi

Aparat STEL Iron MIG 221P MULTI, Pulsni synergic aparat

Novi koncept aparata,Pulsni-Synergic aparat za MIG/MAG zavarivanje aluminijuma, nerđajućeg čelika i crnog čelika i REL – zavarivanje obloženim elektrodama

Aparat STEL „Iron MIG 221P“ je profesionalni aparat najnovije generacije napravljen da omogući danas najbolje moguće zavarivanje aluminijuma i nerđajućeg čelika na monofaznoj 230V struji, da bude prenosiv, uz totalnu vrhunsku pouzdanost a uz korektnu cenu. Poseduje i mogućnost zavarivanja obloženom elektrodom

Rezultat je aparat koji ima savršeno stabilan luk i u režimu kratkog spoja (bilo u manualnom bilo u synergic režimu) i u režimu pulsnog MIG/MAG zavarivanju.

Namenjen je firmama i pojedincima koji zavarivanje koriste za izradu ozbiljnih konstrukcija i za pravljenje profita. Naročito pogodan za izradu čamaca, prikolica, opštih aluminijumskih i prohromskih konstrukcija, za ozbiljne limarske radove, za poslove u održavanju, reparaturi i prepravkama…

Naročito pogodan za početnike u zavarivanju zbog lakoće rada, zbog lakog podešavanja, zbog dobre obuke, zbog izuzetno stabilnog luka bez prštanja…

Opis koristi i karakteristika aparata:

Aparati poseduju veliki displej i lako intuitivno podešavanje.

Veliki displej i izuzetno lako podešavanje parametara zavarivanja

Svi početnici, širom Evrope, koji su do sada probali ili kupili ovaj aparat su oduševljeni činjenicom da praktično odmah vladaju komandama, razumeju ih i primenjuju sa razumevanjem.

Veoma je lako i shvatljivo u meniju naći potrebne parametre i praktično bez iskustva početi sa varovima koji su profesionalnog nivoa.

Savršeno stabilan luk, bez prštanja.

Ovaj aparat poseduje najmoderniju jaku i brzu elektroniku, kao i prefinjen softver koji kontrolišu dinamičke procese luka, a što dovodi do izuzetno stabilnog luka, lakog paljenja, sve bez prštanja. Rezultat su lepo saliveni varovi, sa pravilnim uvarivanjem, pre svega pri zavarivanju aluminijuma, nerđajućeg čelika i crnog čelika.

Tanki limovi.

Minimalna amperaža je 15A i kao takav ovaj aparat je zgodan za zavarivanje tankih limova, bez progorevanja…

Čisto kao ilustracija, čak i aluminijumska limenka može da se izvari bez progorevanja, što je totalno neuobičajeno za MIG zavarivanje aluminijuma…

Vareno u Zila Industrial Repairs, limenke koka kole, debljina zida oko 0.5 mm.

I uopšte, osim kod aluminijuma, ovaj aparat na niskim parametrima tj malim strujama, ostvaruje mek stabilan luk koji kao rezultat daje minimalno prštanje, manju zonu uticaja toplote a time i manje deformacije, i manji pad čvrstoće materijala koji se vari, lep izgled vara, ravnomernu penetraciju, i izbegavanje popravki tj brušenja pa opet zavarivanja.

Lep izgled vara na minimalnim parametrima zavarivanje,a gde se izbegava progorevanja tankog metala.

Takođe, i kod zavarivanja tankih limova sa zazorom, moguće je dobiti lep provar, sa minimalnim unosom toplote.

Zavarivanje limova od 3 mm, sa zazorom od 5 mm.

Na prvoj slici je izgled lica vara, a na drugoj provar.

Radi se u poziciji vertikalno nadole.

Švajcarski mehanizam za dodavanje žice.

Aparati imaju ugrađene mehanizme za dodavanje slavne švajcarske firme, najpoznatije i najcenjenije na svetu, koja je specijalizovana za izradu mehanizama i motora za dodavanje kod MIG/MAG aparata.

Mehanizam sa jednim parom točkića

Mehanizmi za dodavanje žice su izuzetno robustni, skupe izrade i garantuju dugotrajnost. Kućište mehanizma je od poliamida visoke čvrtoće (od materijala od kojih se prave ramovi modernih pištolja-oružja za pucanje).
Točkići za dodavanje žice su čelični, extra kaljeni, za dugu upotrebu bez habanja. Motor za dodavanje je vrhunskog kvaliteta, izuzetno precizan. Točkiči se menjaju bez alata. Maximalna brzina žice je 19 m/min.

Priključci za pištolje su EUR tipa, tj na aparat se mogu prikačiti svi standardni pištolji.

Robustan aparat, najmoderniji IGBT invertor.

Najmoderniji brzi IGBT invertor omogućava vrhunske performanse električnog luka. Uparen sa odgovarajućim softverom i jakim procesorom rezultat je savršeno pulsno zavarivanje.

Takođe, aparat poseduje Fly-back modul za automatsku kontrolu ulaznog napona.


Fly-back elektronski modul

Klasa zaštite je IP 23 a klasa zaštite namotaja je H.

Aparat ima veliko kućište, elektronika nije zbijena, nema nagomilavanja toplote usled blizine vrelih tačaka kao kod aparata malih dimenzija.

Težina aparata je 19.5 kg što omogućava prenosivost, ali i pouzdanost usled ugrađenih hladnjaka, ojačanja itd…

„Glatko“ i pouzdano paljenje luka.

Može se uočiti da mnogi aparati, čak i neki vrlo skupi, imaju problematičan start, tj nestabilno paljenje luka, praćeno prštanjem, i nagomilavanjem vara.
Kod ovog aparata je ovom problemu posvećena naročita pažnja, pa su tako brzina izlaska žice pri pritisku prekidača na pištolju i dinamika luka sinergetski digitalno kontrolisani da omoguće maksimalno meko a stabilno paljenje luka, bez cvikanja žice, bez prštanja i nalepljivanja materijala na početku vara, na bilo kom materijalu.

„Glatko“ paljenje luka, bez prštanja, bez nalepljivanja na startu

Funkcije.

Aparat poseduje funkcije:

 • 2T/4T“ funkciju, tj izbor zavarivanja u „dva takta“ ili u „četiri takta“,
 • SPOT (“tačkasto” zavarivanje), za prekidno varenje (heftanje),
 • MULTISPOT (“intervalno” zavarivanje), heftanje pulsnim lukom, vreme luka i pauze se posebno podešavaju,
 • Manualno MIG/MAG zavarivanje u režimu kratkog spoja,
 • Synergic MIG/MAG zavarivanje u režimu kratkog spoja, prema debljini materijala,
 • Pulsno zavarivanje aluminijuma, nerđajućeg čelika i crnog čelika prema debljini materijala,
 • REL zavarivanje obloženim elektrodama
 • Mogućnost podešavanja brzine izlaska žice pri paljenju luka i amperaže toplog starta.

Ventilator se vrti po potrebi, kartice lakirane...

Ventilator se okreće malom brzinom kada je aparat hladan, i velikom brzinom kada je to potrebno radi hlađenja unutrašnjosti.

Ovim se i štedi na potrošnji struje, ali i povećava pouzdanost aparata jer se smanjuje količina prašine iz vazduha koja prolazi kroz aparat.

Elektronske kartice su vertikalne, prašina se ne taloži na njima, a lakirane su i otporne na grebanje od strane prašine i eventualne kratke spojeve elektronike od strane metalnih čestica.

Performanse zavarivanja

Već je rečeno, aparat poseduje najmoderniji IGBT invertor koji omogućava izuzetno visoke pulsne struje i time perfektno topljenje materijala u pulsnom zavarivanju.

Invertori ranijih generacija nisu mogli da postignu jake pulsne struje potrebne za savršeno kidanje kapljica sa žice u kratkim vremenskim intervalima, pa se dešavalo da na nižim strujama „var bude gladan“ tj da nalivanje metalom sa žice nekako kasni, pa je zavarivač morao da zastajkuje, tj da usporava, da bi se dobilo dovoljno tečnog metala za saliven var.
A na višim strujama, opet je postojao problem da luk ne topi dovoljno deblji materijal, pa se dešavalo nalepljivanje i slaba penetracija tj usled manje penetracije i manja čvrstoća vara.
Iz tog razloga, mnogi 200A monofazni pulsni aparati su ocenjivanji ili kao loši ili u najbolju ruku kao osrednji.

Kod ovog aparata, uz najmoderniji invertor i softver, takvi problemi ne postoje.

Dinamika luka je automatska i brza. Automatski se kompenzuje drhtanje ruke ili nepravilnosti geometrije žljeba ili radnog komada, penetracija u materijal je besprekorna.

Aparat poseduje tzv “ST-arc” tehnologiju, koja u stvari znači sledeće:

Kod uobičajenih aparata, povećanje prepusta žice je značilo smanjenje amperaže (prema Omovom zakonu, jer što je dužina veća, otpornost omska je veća, a pošto je napon konstantan, amperaža pada), a pad amperaže je značio nestabilan luk, napljuckavanje vara umesto stabilnog zavarvianja, nagomilavanje vara u visinu umesto razlivanja u širinu, velikog prštanja.

ST-arc” podrazumeva da aparat meri snagu luka, jer se kroz žicu vraćaju informacije o snazi luka i upoređuje u delićima sekunde sa snagom luka koja je zadata podešavanjem, i ako se primeti da snaga opada (jer je prepust žice veći), onda aparat reaguje u deliću sekunde i povećava snagu luka (amperažu), omogućavajući uvek stabilno zavarivanje i razlivanje, a bez prštanja i napljuckavanja. Naročito je ovo pogodno za početnike kojima ruka drhti, i samouke koji nisu prošli obuku na kojoj se uči pravilno držanje i održavanje prepusta žice. Ova tehnologija je ista ili slična poznatim “Force” ili “Penetration” naprednim softverskim performansama, veoma reklamiranim kod pojedinih velikih brendova. Pogledati sledeću sliku koja objašnjava da aparat održava istu snagu luka (ne samo dužinu luka) i istu penetraciju i razlivanje i stabilno zavarivanje bez prštanja.

Auto kompenzacija tj samo regulacija dužine luka i penetracije.

Pulsno zavarivanje aluminijuma je ono gde ovaj aparat briljira. Na skali zavarivanja pulsnog zavarivanja do 10, performanse ovog aparata su upravo baš 10.

12 programa za zavarivanje aluminijuma

Osim jakog invertora koji omogućava savršeno i potpuno odvajanje kapljica sa žice, i dinamiku luka koja daje perfektno salivanje vara, aparat poseduje 12 programa za zavarivanje žicama AlMg5 i AlSi prečnika 1.0 mm.

Ko je radio sa dosadašnjim 200A pulsnim aparatima, osim problema sa lošim topljenjem žice zbog slabih pulsnih struja, mogao je da primeti i to da je postojao problem sa „plesanjem vrha žice i luka“.
Naime, sve su to bili aparati manjih dimenzija, koji su mogli da primaju koture D200 tj male koture od 2 kg.
Žica na tim koturima je elasto-plastično prilično deformisana jer je radijus savijanja oko kotura mali.
Kada žica sa takvog kotura izlazi iz dizne ona je mnogo više savijena nego kada izlazi žica sa velikog kotura D300 (od 6-7 kg).

Fenomen „plesanja“ tj bežanja luka kada je žica koja izlazi iz dizne mnogo savijena, što je tipično za male koture D200.

Ovaj fenomen, da žica kako izlazi iz dodavača non-stop beži u svim pravcima od onog mesta koje zavarivač „nišani“ je izuzetno zamorno i iritantno. Kada se tome doda i činjenica da je luk zbog lošeg invertora nestabilan i nefokusiran, dolazi i do toga da luk skreće dodatno, em se žica pomera od centra em luk bije ka bližoj strani (recimo samo ka jednoj ploči kod ugaonog spoja umesto u sam spoj). To je bio razlog da dosadašnji mali pulsni monofazni aparati za zavarivanje aluminijuma nisu postali popularni. Donekle se taj problem rešavao kupovinom dodatka, tj jednog dodatnog nosača kotura od D300 mm, ali taj dodatak je koštao i preko 300EUR.

Ovaj aparat sa time uopšte nema problema. U njega se mogu smestiti koturi od D 300, tj veliki koturi i ne postoji problem sa „plesanjem žice tj bežanjem luka“ i zamorom zavarivača da svake sekunde pomera rukom da bi uvek nišanio lukom u centar spoja ili žljeba.
Treba i spomenuti da je cena jednog kilograma žice na velikom koturu D300 manja od cene jednog kilograma žice na malom koturu D200 pa se i ovde pravi ušteda novca. (To važi i za žice od crnog i nerđajućeg čelika).

Razlika u prečniku malog D200 (2 kg) i velikog kotura D300 (6-7 kg). Aluminijum je mekan, pa se plastično deformiše mnogo više kada je namotan na mali kotur, što dovodi do toga da je žica koja izlazi iz dizne previše savijena.

Osim pulsnog, postoji program i za duplo-pulsno zavarivanje aluminijuma, što je retkost u ovoj klasi aparata. Ovim se dodatno dobija manji unos toplote i manje deformacije i manja opasnost od progorevanja materijala.

MIG „brazing“ tj MIG lemljenje.

Ovaj aparat poseduje i program za MIG lemljenje, idealan za pocinkovane limove ili nove limove od čelika povišene čvrstošće koji se odskora koriste u auto limariji.
Moguće je raditi žicama 0.8 mm i 1.0 mm.

Zavarivanje pocinkovanih limova u auto limariji nekorozivnom CuSi3 žicom.

Pulsno zavarivanje prohroma.

Osim za pulsno zavarivanje aluminijuma, i firme koje rade sa prohromom će imati koristi od pulsnog zavarivanja ovim aparatom limova od nerđajućeg čelika žicom prečnika 0.8 i 1.0 mm.

Ovakva kolica se mogu napraviti i samostalno, ne moraju se kupovati.

Dodatne opcije.

Moguće je kupiti i verziju bez pulsa, IRON MIG 221 MULTI, ali verzija sa pulsom daje mnogo više a neznatno je skuplja.

Obuka za rad.

Uz isporuku aparata, osim upoznavanja sa komandama, moguće je kratka obuka koja obuhvata „potez ruke“ tj pravilno vođenje pištolja i usklađivanje sa podešavanjima aparata.

Mnogo je lako, i početnici mogu odmah da shvate podešavanja, a uz malo samostalne vežbe, za par dana da počnu da prave lepe i jake varove na najčešćim tipovima spojeva kao i profesionalci.

Tehnička specifikacija.

Aparat

STEL Iron MIG 221P

Napon – trofazni

230V +/- 15%

Opseg amperaže

15 – 200 A u MIG/MAG režimu

I1max

35.5 A

Intermitenca pri 40C:

Za I1eff=18.3A: 25%@200A

60%@140A

100%@120A

(Napomena: Intermitence su deklarisane pri „I1eff“ koja je izabrana prema strujnoj instalaciji tj osiguračima a prema standardu IEC 60974-1.
Upoređivanje intermitenci sa drugim aparatima je moguće samo ako se „svedu“ na istu I1eff. Ako se to ne uradi, pravi se greška na štetu jednog a u korist drugog, što nije fer
).

Osigurač, tromi, tipa C

20A

Težina

19.5 kg

Dimenzije (mm)

500 x 250 x 390

Stepen zaštite

IP 23

Klasa izolacije namotaja

H

Garancija.

Garancija je 2 godine za aparate.

Zemlja porekla.

Italija.

STEL je čuveni proizvođač iz Italije, koji uglavno pravi OEM aparate, tj on razvija, proizvodi, a prodaju „vrhunski top“ brendovi pod svojim imenom.

STEL je čuven po tome što svoje aparate pravi po principu „over-engineering-a“ (predimenzionisano), tj po principu da nema kompromisa kada je pouzdanost u pitanju, uvek je bolje ako je više robusno i jako.

Cena.

Cena zavisi:

 • od broja komada (moguć popust za veći broj komada),
 • od eventualnih popusta proizvođača (koje prenosimo kupcu),
 • opsega kupovine (… bez pištolja, … sa jednim pištoljem, … sa dva pištolja… sa isporukom kod Vas ili preuzimanjem kod nas… sa ili bez garancije…).

Tek po usaglašavanju broja komada, tačne konfiguracije i pariteta isporuke možemo dati tačnu cenu.

U cenu je uračunato puštanje u rad i kratko podučavanje početnika u našoj radionici, sa našiom žicama i gasovima (Ar-aluminijum, Ar+2.5CO2-prohrom, Ar+18%CO2 i čist CO2-crni čelik), (na Vašem materijalu, čistom i obrušenom do metalnog sjaja, uz obavezu da kupac ponese svoju zaštitnu odeću i opremu).

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja (064/828-0-883).

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]