TIG ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA

Na ovoj stranici je postavljen opis aparata STEL TIG DP 221 HPA AC/DC, sigurno jednog od par najboljih na svetu, gledano i po konstrukciji i pouzdanosti ali i po funkcijama i performansama zavarivanja.

U želji da što bolje predstavim aparat, na toj stranici je navedeno mnogo toga što je bitno za TIG zavarivanje aluminijuma.

Ostalo, se u suštini tiče obuke i vežbe i iskustva.

Obuka za “potez rukama” za TIG zavarivanje aluminijuma je u stvari vrlo jednostavna, lakša nego kod čelika. Potrebno je pre svega znanje o funkcijama i performansama aparata, da bi se podesili pravilno parametri kojih inače nema kod TIG zavarivanja čelika (AC balans, AC frekvencija, Asimetrični AC, offset amperaža, rad sa daljinskom komandom, AC puls…).

Uz kupljen aparat, osim puštanja aparata u rad, predviđeno je nekoliko sati obuke za zavarivanje aluminijuma, sa objašnjenjem za “potez rukama” i objašnjenjem funkcija aparata koje služe za TIG zavarivanje aluminijuma.

A vežbanje svako može samostalno da radi, u skladu sa svojim vremenom i željom za usavršavanjem.

Iskustvo se naravno stiče vremenom.