Samozatamnjujuća maska za zavarivanje – BOHLER GUARDIAN 62

– 4 senzora, dva gore, dva dole.

– Vidljivost u “realnim bojama”.

– Vidno polje 98 x 62 mm.

– Podešavanje zatamnjenja 5-9 i 9-13.

– Brzina zatamnjenja 0.0001s.

– Težina 480g.

– Baterija se menja.

– Zatamnjenje u svetlom stanju i režimu brušenja – 4.

– Garancija 2 godine.