Analogni merač nadvišenja

Digitalni merač nadvišenja

Merači nadvišenja ugaonih i sučeonih varova.

Analogni = 2.260,00 + PDV = 2.712,00 din/kom,

Digitalni = 5.250,00 + PDV = 6.300,00 din/kom.

Za kontrolu nadvišenja varova, i sučeonih i ugaonih.

Opseg merenja je 20mm, tačnost 0,01 mm.

Služe za priručna merenja, nemaju kalibracioni list.